Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua kỳ họp thứ 5, ngày 29/5/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua kỳ họp thứ 5, ngày 29/5/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ.

Đây là luật quan trọng, bởi hiện nay Việt Nam là quốc gia đang còn ít doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Một số nội dung của dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ đã bước đầu quan tâm, ưu đãi đến cộng đồng doanh nghiệp hoạt động về khoa học công nghệ.

Theo đó, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; ưu tiên cho thuê đất, cơ sở hạ tầng, cũng như được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Đặc biệt, dự thảo Luật đã bổ sung thêm một mục quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Cụ thể, ngoài miễn lệ phí trước bạ, ưu tiên cho thuê đất... dự thảo đề xuất các doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng chế độ ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ cao kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với phần doanh thu từ hoạt động khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được ưu tiên sử dụng trang thiết bị nghiên cứu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại các Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà nước. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm phát triển mạng lưới doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article