Theo Quyết định số 298/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh là Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Theo Quyết định số 298/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh là Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là Phó Trưởng Ban thường trực. Phó Trưởng Ban chuyên trách là Ông Phạm Quốc Doanh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp gồm có đại diện Lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article