Tổng công ty Phát điện 3 được thành lập theo Quyết định số 3025/QĐ-BCT ngày  ngày 1 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Tổng công ty Phát điện 3 được thành lập theo Quyết định số 3025/QĐ-BCTngày  ngày 1 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

 Tổng công ty Phát điện 3 (tên giao dịch tiếng Anh: Power Generation Corporation 3; tên viết tắt tiếng Anh: EVN GENCO 3), có trụ sở chính tại Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Đồng Nai hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ, các Công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các Ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại một số Công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Tổng công ty Phát điện 3 là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động, có chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ, quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển giao khi tiếp nhận các đơn vị liên quan và đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các Công ty phát điện; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty Phát điện 3 gồm: sản xuất và kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện; quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; thí nghiệm điện; lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình, tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình; tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện.

Ngành nghề kinh doanh có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện; thi công xây lắp các công trình điện và công trình xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh nhiên liệu, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất điện; sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt; trang bị bảo hộ lao động; kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Tổng Công ty Phát điện 3 có 4 đơn vị hạch toán phụ thuộc (tại thời điểm thành lập). Đó là  Công ty Thủy điện Buôn Kuốp; Ban Quản lý Dự án Thủy điện 1;  Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân; Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 1.

Tổng Công ty Phát điện 3 nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập 5 công ty liên kết: Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà; Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh;  Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A; Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;  Công ty cổ phần Điện Việt-Lào.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article