Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội điều chỉnh mức tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tại Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/1/2010.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội điều chỉnh mức tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tại Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 29/1/2010.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/2/2010, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article