Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất theo Biểu thuế này phải đáp ứng đủ các điều kiện: a) thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư này; b) được nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam; c) được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản đến Việt Nam theo quy định của Bộ Công thương; thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa Việt Nam-Nhật Bản, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam-Nhật Bản theo quy định của Bộ Công thương.

Ngày  6/8/20009, Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản giai đoạn 2009-2012 tại Thông tư số 158/2009/TT-BTC.

Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất theo Biểu thuế này phải đáp ứng đủ các điều kiện: a) thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư này; b) được nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam; c) được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản đến Việt Nam theo quy định của Bộ Công thương; thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa Việt Nam-Nhật Bản, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam-Nhật Bản theo quy định của Bộ Công thương.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/8/2009, có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với Cơ quan Hải quan kể từ ngày 1/10/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article