META LINK

Thông tin thuốc là việc thu thập và/hoặc cung cấp các thông tin có liên quan đến thuốc như chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng v.v…. Quảng cáo thuốc là hoạt động giới thiệu thuốc do đơn vị kinh doanh thuốc trực tiếp tiến hành hoặc phối hợp, hoặc tài trợ, ủy quyền cho một đơn vị khác tiến hành để thúc đẩy việc kê đơn, cung ứng, bán và/oặc sử dụng thuốc trên cơ sở sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả.

Ngày 1/9/2009, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 13/2009/TT-BYT quy định về điều kiện thông tin, quảng cáo thuốc, hồ sơ, thủ tục đăng ký thông tin, quảng cáo thuốc; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm thông tin quảng cáo thuốc tại Việt Nam; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tin thuốc là việc thu thập và/hoặc cung cấp các thông tin có liên quan đến thuốc như chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng v.v…. Quảng cáo thuốc là hoạt động giới thiệu thuốc do đơn vị kinh doanh thuốc trực tiếp tiến hành hoặc phối hợp, hoặc tài trợ, ủy quyền cho một đơn vị khác tiến hành để thúc đẩy việc kê đơn, cung ứng, bán và/oặc sử dụng thuốc trên cơ sở sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả. Chỉ đơn vị đăng ký thuốc được đăng ký hồ sơ thông tin, quảng cáo thuốc do mình đăng ký. Thuốc chưa được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam nhưng đã được phép lưu hành ở nước khác chỉ được thông tin cho cán bộ y tế thông qua hội thảo giới thiệu thuốc. Nghiêm cấm việc dùng câu, chữ, hình ảnh, âm thanh gây nên các ấn tượng kiểu như: thuốc này là số 1, là tốt hơn tất cả, sử dụng thuốc này là biện pháp tốt nhất, thuốc này hoàn toàn vô hại, không có tác dụng phụ v.v…Đơn vị, cá nhân kinh doanh thuốc chỉ được cung cấp các thông tin về thuốc khi có đầy đủ các dữ kiện khoa học đã được chứng minh. Trong quá trình lưu hành thuốc, đơn vị kinh doanh thuốc, đơn vị đăng ký thuốc có trách nhiệm theo dõi và báo cáo kịp thời về Cục Quản lý dược và Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc, các thông tin mới được phát hiện củat thuốc, các phản ứng có hại của thuốc, các biểu hiện suy giảm chất lượng của thuốc do đơn vị kinh doanh. Thuốc thuộc Danh mục thuốc không kê đơn do Bộ Y tế ban hành và có sổ đăng ký đang còn hiệu lực được quảng cáo trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi, báo điện tử, website của doanh nghiệp, website của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, pano, áp phích, băng rôn, vật thể phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác và trên các phương tiện quảng cáo khác được quảng cáo. Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông tin, quảng cáo thuốc là Bộ Y tế (Cục Quản lý dược), Sở Y tế.

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/9/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 2557/2002/QĐ-BYT ngày 4/7/2002 về việc ban hành Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người; Thông tư số 12/2002/TT-BYT ngày 23/8/2002 về hướng dẫn quảng cáo vắc xin sinh phẩm miễn dịch dùng cho người.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article