Ngày 16/9/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 60/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Ngày 16/9/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 60/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc thực hiện kiểm dịch động thực vật, kiểm tra đối với hàng hóa nhập khẩu; việc xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, củi than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước; việc xuất khẩum nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; việc xuất nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi; việc nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật và sinh vật sống trong lĩnh vực bảo vệ thực vật; việc nhập khẩu phân bón; xuất nhập khẩu hàng hóa chuyên ngành thủy sản.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/9/2009, có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký; thay thế Thông tư số 32/2006/TT-BNN ngày 8/5/2006, Thông tư số 101/2007/TT-BNN ngày 10/12/2007,  Thông tư số 40/2008/TT-BNN ngày 3/3/2008 và Quyết định số 15/2006/QĐ-BTS ngày 8/9/2006.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article