Ngày 24/8/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1327/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ngày 24/8/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1327/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch đưa ra quan điểm, mục tiêu phát triển, quy hoạch phát triển đến năm 2020 cho hệ thống quốc lộ, đường bộ cao tốc, đường bộ ven biển, đường hành lang biên giới, hệ thống đường tỉnh, giao thông đường bộ đô thị, giao thông nông thôn, quy hoạch phát triển vận tải đường bộ, quy hoạch phát triển phương tiện vận tải, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và đất sử dụng cho giao thông đường bộ, nhu cầu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cơ chế chính sách phát triển giao thông vận tải đường bộ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 4/9/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article