Ngày 11/11/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; áp dụng đối với các cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cơ quan, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, hộ gia đình, cơ sở tôn giáo có hành vi vi phạm hành chính trong việc thực hiện các hoạt động dịch vụ về đất đai.

Ngày 11/11/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2009/NĐ-CPv ề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; áp dụng đối với các cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cơ quan, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, hộ gia đình, cơ sở tôn giáo có hành vi vi phạm hành chính trong việc thực hiện các hoạt động dịch vụ về đất đai.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định trong Nghị định này là hành vi cố ý hoặc vô ý của người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có liên quan, tổ chức hoạt động dịch vụ về đất đai vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các hình thức xử phạt chính bao gồm: cảnh cáo, phạt tiền. Các hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá, cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất, v.v...Hình thức xử phạt chính được áp dụng độc lập, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính đối với những hành vi vi phạm hành chính có quy định hình thức xử phạt ôổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định được đăng Công báo ngày 25/11/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010; thay thế Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article