Danh mục 9 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 52/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009.

Danh mục 9 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 52/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 4/9/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article