Ngày 21/101/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc liên quan đến kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 21/101/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc liên quan đến kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên lãnh thổ Việt Nam.

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hành khách, hàng hóa có thu tiền. Đơn vị kinh doanh (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh) phải có đủ các điều kiện sau: đăng ký kinh doanh vận tải bằng  xe ô tô theo quy định của pháp luật); bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh); phương tiện phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định tại Điều 12 Nghị định này; đáp ứng các điều kiện về lái xe và nhân viên phục vụ trên xe theo Điều 11 Nghị định; người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện tại khoản 5 Điều 11 của Nghị định; đáp ứng các điều kiện về nơi đỗ xe theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Nghị định. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe tắcxi còn phải có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông và đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan quản lý tuyến.

Nghị định quy định cụ thể về kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô theo tuyến cố định, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, giới hạn trách nhiệm của người kinh doanh vận tải hàng hóa trong việc bồi thường hàng hóa hư hỏng, mất mát, thiếu hụt, thiết bị giám sát hành trình của xe, cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng côngtennơ phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với doanh nghiệp, hợp tác xã gồm: giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe, bản sao hợp lệ văn bằng chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải; phương án kinh doanh; danh sách xe ô tô kèm theo bản photo Giấy đăng ký xe; các giấy tờ khác có liên quan (hồ sơ đăng lý chất lượng dịch vụ vận tải, hợp đồng và bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe….). Đối với hộ kinh doanh, hồ sơ gồm: giấy đề nghị cấp Giấy phép, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe, danh sách xe ô tô kèm theo bản photo Giấy đăng ký xe, bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe. Đơn vị kinh doanh bị thu hồi Giấy phép được cấp khi vi phạm một trong số các trường hợp sau: cố ý làm sai lệch  thông tin trong hồ sơ xin cấp Giấy phép, không kinh doanh vận tải trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 6 tháng liên tục, phá sản, giải thể, vi phạm điều kiện kinh doanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dịch vụ và an toàn vận tải, kinh doanh không đúng nội dung ghi trong Giấy phepps.

Nghị định được đăng Công báo ngày 1/11/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2009; thay thế Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article