Ngày 20/101/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất, bao gồm các vi phạm quy định về sản xuất, kinh doanh hóa chất; vận chuyển hóa chất nguy hiểm; cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh hóa chất; khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm; xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển quá cảnh hóa chất nguy hiểm; quảng cáo hóa chất v.v...

Ngày 20/101/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất, bao gồm các vi phạm quy định về sản xuất, kinh doanh hóa chất; vận chuyển hóa chất nguy hiểm; cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh hóa chất; khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm; xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển quá cảnh hóa chất nguy hiểm; quảng cáo hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất; bao gói hóa chất; phiếu an toàn hóa chất; sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học; cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh hóa chất; xử lý hóa chất bị thải bỏ trong sử dụng; xây dựng biện pháp phòng ngừa, kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; khai báo hóa chất; đăng ký hóa chất mới; điều kiện của người có lien quan tới các hoạt động hóa chất nguy hiểm; công tác bảo vệ khu vực có hoạt động hóa chất nguy hiểm; cung cấp, bảo mật thong tin hóa chất; báo cáo sản xuất, xuất nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm.

Nguyên tắc xử phạt, tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng; thời hạn được coi là chưa bị xử phạt, cách tính thời hạn, áp dụng các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả v.v… được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của  Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính năm 2002. Thủ tục, trình tự xử phạth vi phạm hành chính thực hiện theo quy định của Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính năm 2002 và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt tiền thấp nhất đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định trong Nghị định này là 500.000 đồng (tự ý cho người không có nhiệm vụ ra vào trong khu vực có hóa chất nguy hiểm v.v…), cao nhất là 80.000.000 đồng (vi phạm quy định về xử lý hóa chất bị thải bỏ trong sử dụng, để hóa chất bị thoải bỏ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng).

Nghị định được đăng Công báo ngày 1/11/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009; thay thế Nghị định số 31/2007/NDD-CP ngày 2/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa chất nguy hiểm.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article