Phạm vi hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ bao gồm: dịch vụ bảo vệ con người; dịch vụ bảo vệ tài sản, hàng hóa, nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức; dịch vụ bảo vệ an ninh, trật tự các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội.

Ngày 14/7/2009, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 45/2009/TT-BCA  hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP  ngày 22/4/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Phạm vi hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ bao gồm: dịch vụ bảo vệ con người; dịch vụ bảo vệ tài sản, hàng hóa, nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức; dịch vụ bảo vệ an ninh, trật tự các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội. Việc thành lập, đăng ký kinh doanh và mọi hoạt động dịch vụ bảo vệ phải thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 52/2008/NĐ-CP, hướng dẫn tại Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Hồ sơ thành lập, đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ trong trường hợp liên doanh với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài phải có: giấy xác nhận của cơ quan quản lý khoa học và công nghệ từ cấp tỉnh trở lên xác nhận trang bị kỹ thuật của nước ngoài được sử dụng là trang bị kỹ thuật có yêu cầu công nghệ cao mà Việt Nam chưa sản xuất được; tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài là doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ, không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác; tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài có số vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 500.000 USD trở lên và đã có thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ 5 năm trở lên. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (xuất trình bản chính, nộp bản photocopy), hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và biểu trưng của doanh nghiệp; bản khai lý lịch, bản sao các tài liệu bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, quyết định nghỉ hưu, xuất ngũ hoặc nghỉ việc, phiếu lý lịch tư pháp của những người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nêu tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 52/2008/NĐ-CP; người được doanh nghiệp cử đến liên hệ phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, trường hợp là người nước ngoài phải xuất trình hộ chiếu còn giá trị sử dụng hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu và nộp bản photocopy Thẻ tạm trú hoặc Thẻ thường trú. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận hồ sơ và giải quyết việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp được phép đào tạo nhân viên bảo vệ theo quy định tại điểm b khoản 2 mục VII Thông tư này và chi nhánh, văn phòng trực thuộc các doanh nghiệp đó. Phòng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ và giải quyết việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ và các chi nhánh, văn phòng trực thuộc các doanh nghiệp đó tại địa phương.

Thông tư hướng dẫn về trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ; trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ; trang phục, biển hiệu và giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ; đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; xử lý vi phạm.

Thông tư được đăng Công báo ngày 8/8/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/8/2009, thay thế Thông tư số 07/2001/TT-BCA (V19) ngày 18/9/2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/2001/NĐ-CP ngày 25/4/2001 về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article