Theo quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BCT ngày 30/10/2009 của Bộ Công thương, tạm thời ngừng việc cấp phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu.

Theo quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BCT ngày 30/10/2009 của Bộ Công thương, tạm thời ngừng việc cấp phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu quy định tại điểm a khoản 4 mục IV Thông tư số 04/2006/TT-BTM  ngày 6/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP. Thương nhân có nhu cầu xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu làm thủ tục xuất khẩu tại cơ quan hải quan theo quy định, không phải xin phép Bộ Công thương.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/11/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article