Ngày 02/11/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; áp dụng đối với cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có hành vi vô ý hoặc cố ý vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản chưa gây thiệt hại hoặc đã gây thiệt hại đến rừng, lâm sản, môi trường rừng nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 02/11/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; áp dụng đối với cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có hành vi vô ý hoặc cố ý vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản chưa gây thiệt hại hoặc đã gây thiệt hại đến rừng, lâm sản, môi trường rừng nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định gồm 7 chương, 52 điều: Những quy định chung; Hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt; Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; Áp dụng các biện pháp ngăn chặn; Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt; Khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm; Điều khoản thi hành. Mức xử phạt thấp nhất là 100.000 đồng ( mang dụng cụ thủ công, cơ giới vào rừng để săn bắt động vật rừng, săn bắt động vật trong mùa sinh sản…), mức phạt tiền cao nhất là 500.000.000 đồng (nuôi trái phép động vật quý có giá trị từ trên 270 triệu đồng…).

Nghị định được đăng Công báo ngày 16/11/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010; thay thế Nghị định số 159/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article