Ngày 23/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam, nước ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 23/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2009/NĐ-CP  hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam, nước ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y trên lãnh thổ Việt Nam.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực thú y là một năm, kể từ ngày VPHC đó được thực hiện. Các hành vi VPHC liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật, thuốc thú y; sản xuất, kinh doanh thuốc thú y giả thì thời hiệu xử phạt là 2 năm. Các hình thức xử phạt chính bao gồm: cảnh cáo, phạt tiền. Hình phạt bổ sung bao gồm: tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để VPHC, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có hành vi VPHC còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định hướng dẫn cụ thể một số hành vi VPHC trong lĩnh vực thú y như vi phạm quy định về phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật trên cạn; chống dịch bệnh cho động vật trên cạn;  quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản v.v…Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt VPHC được thực hiện theo quy định tại Điều 42 Pháp lệnh xử lý VPHC, Điều 15 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ.

Nghị định được đăng Công báo ngày 5/11/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article