Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc họp với chủ các doanh nghiệp, yêu cầu các chủ doanh nghiệp tìm mọi biện pháp để có nguồn kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và đóng bảo hiểm xây dựng cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Ngày 22 tháng 1 năm 2013, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Công điện số 01/CĐ-BLĐTBXH về thực hiện các giải pháp hỗ trợ người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2013.

Theo đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nắm tình hình nợ lương, nợ tiền tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc họp với chủ các doanh nghiệp, yêu cầu các chủ doanh nghiệp tìm mọi biện pháp để có nguồn kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và đóng bảo hiểm xây dựng cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Tập trung giải quyết các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể, phá sản; ưu tiên giải quyết chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật; thực hiện việc tạm ứng ngân sách địa phương để trả cho người lao động tại các doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn và bị nợ lương nhưng đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1490/TTg-KGVX ngày 24 tháng 9 năm 2012.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article