Dự án “Phát triển cụm doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UNIDO triển khai thực hiện từ năm 2009 với sự tài trợ của Cộng hòa Italy, tổng kinh phí là 3 triệu euro.

Đây là vốn viện trợ không hoàn lại của UNIDO cho dự án phát triển cụm doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải ký văn bản số 159/TTg-QHQT về việc gia hạn, điều chỉnh nội dung hoạt động và bổ sung vốn cho dự án do UNIDO tài trợ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 500.000 euro viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) cho dự án "Phát triển cụm doanh nghiệp nhỏ và vừa", điều chỉnh nội dung hoạt động và gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2013, như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt nội dung điều chỉnh dự án và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Dự án “Phát triển cụm doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UNIDO triển khai thực hiện từ năm 2009 với sự tài trợ của Cộng hòa Italy, tổng kinh phí là 3 triệu euro.

Dự án này có mục tiêu hỗ trợ Chính phủ Việt Nam triển khai các chính sách và giải pháp trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và tối đa hóa ảnh hưởng tích cực của việc gia nhập WTO.

Nét nổi bật của dự án là mục tiêu thúc đẩy quan hệ đối tác kinh doanh quốc tế. Các hoạt động đầu tiên của Dự án đã được triển khai tại một số cụm thí điểm thuộc 3 ngành dệt may, da giày và chế biến gỗ./.

(Nguồn: http://infotv.vn/kinh-doanh-dau-tu/dau-tu/76612-bo-sung-500000-euro-phat-trien-cum-doanh-nghiep-nho-va-vua ).

Phong Lâm ST

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article