Xe ô tô chở hàng có niên hạn sử dụng (tính từ năm sản xuất xe) không quá 25 năm. Niên hạn sử dụng đối với xe chở người là 20 năm. Xe ô tô chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành xe ô tô chở người trước ngày 1/1/2002 có niên hạn sử dụng không quá 17 năm.

Theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ (áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân sử dụng xe ô tô tham gia giao thông trên đường bộ, trừ các loại xe quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định), xe ô tô chở hàng có niên hạn sử dụng không quá 25 năm. Niên hạn sử dụng đối với xe chở ngườ là 20 năm. Xe ô tô chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành xe ô tô chở người trước ngày 1/1/2002 có niên hạn sử dụng không quá 17 năm. Niên hạn sử dụng được tính bắt đầu từ năm sản xuất xe.

Nghị định được đăng Công báo ngày 14/11/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2009; thay thế Nghị định số 23/2004/NĐ-CP ngày 13/1/2004 của Chính phủ về quy định niên hạn sử dụng ô tô tải và ô tô chở người.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article