Ngày 25 tháng 12 năm 2012 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến của Chính phủ và các địa phương về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, ngân sách 2013.

Ngày 25 tháng 12 năm 2012 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến của Chính phủ và các địa phương về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, ngân sách 2013.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo về kết quả kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng chỉ tăng 6,81%, thấp hơn nhiều so với những năm trước. Chính sách tiền tệ, tài khóa cũng được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giảm lãi suất 5 - 8%; đảm bảo bội chi ngân sách cả năm ở mức 4,8%. Cán cân xuất nhập khẩu được cải thiện giúp Việt Nam xuất siêu lần đầu tiên sau 20 năm với mức thặng dư khoảng 284 triệu USD.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tình hình hình kinh tế - xã hội nói chung vẫn còn nhiều khó khăn khi nhiều chỉ tiêu quan trọng không đạt, kinh tế vĩ mô ổn định hơn nhưng chưa thực sự vững chắc. Tốc độc tăng GDP cả năm dự kiến chỉ đạt 5,03%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra (6-6,5%) cũng như ước tính trước đó (5,2%). Tuy nhiên, đây là mức tăng trưởng hợp lý trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn và nhiều biến động; trng nước phải tập trung cao độ việc ưu tiên tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Cũng theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đánh giá, do sức cầu yếu, tồn kho lớn, tiếp cận vốn ngân hàng khó khăn, tình hình doanh nghiệp trong năm 2012 hoạt động không thuận lợi. Tính đến cuối tháng 10 năm 2012, cả nước có 68.300 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 10% về số lượng và 7,5% về vốn đăng ký. Trong khi đó, có 51.800 doanh nghiệp do khó khăn, phải thu hẹp sản xuất, giải thể, phá sản… Tăng trưởng tín dụng, giảm lãi suất, nợ xấu, cùng với đó cũng được đánh giá là chậm, trong khi tăng thu ngân sách thấp nhất trong nhiều năm.

Căn cứ vào tình hình trên, Hội nghị thống nhất đánh giá cần ban hành cơ chế chính sách riêng, cụ thể bên cạnh Nghị quyết chung, Chính phủ sẽ có một Nghị quyết riêng về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giảm tồn kho và giảm nợ xấu./.

Bích Thủy

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article