Ngày 15 tháng 1 năm 2013, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với 2 mặt hàng rượu và bia.

Ngày 15 tháng 1 năm 2013, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với 2 mặt hàng rượu và bia tại Công văn số 181/TCT-CS.

Theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, kể từ ngày 01/01/2013, thuế suất đối với mặt hàng rượu và bia có thay đổi. Cụ thể:

  1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 áp dụng thuế suất 50% đối với rượu từ 20 độ trở lên;
  2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 áp dụng thuế suất 50% đối với bia.

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng trên để quán triệt và thực hiện đúng quy định.

                                                                   Hồng Liên

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article