Theo báo cáo của UBND TP.HCM, trong kế hoạch kinh doanh năm 2013, hầu hết các doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND TP.HCM đều đưa ra chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận thấp hơn so với mức thực hiện năm 2013.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, trong kế hoạch kinh doanh năm 2013, hầu hết các doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND TP.HCM đều đưa ra chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận thấp hơn so với mức thực hiện năm 2013.

Qua báo cáo của 94 DNNN đang hoạt động (1 DN chưa báo cáo), tổng doanh thu của các DNNN năm 2013 khoảng 94.160 tỉ đồng, giảm hơn 23% so với kết quả thực hiện năm 2012.

Trong đó, 17 tổng công ty và công ty mẹ đăng kí tổng doanh thu đạt 80.677 tỉ đồng, giảm hơn 26% so với kết quả thực hiện năm 2012. Có nhiều tổng công ty, công ty mẹ đăng kí kế hoạch rất thấp, như: Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn đăng kí chỉ tiêu doanh thu bằng 56,48% so với năm 2012; Công ty TNHH MTV Dệt may Gia định đăng kí kế hoạch bằng 82,7% năm 2012… Tuy nhiên, các tổng công ty, công ty mẹ nêu trên lại đăng kí mức lợi nhuận 5.908 tỉ đồng, tăng hơn so với kết quả năm 2012 khoảng 1,14%.

Khối DNNN độc lập lại đăng kí chỉ tiêu doanh thu tăng hơn so với năm 2012 trên 1,5%, với tổng doanh thu 13.482 tỉ đồng, còn mức lợi nhuận lại đăng kí thấp hơn, chỉ có 1.378 tỉ đồng, giảm gần 9% so với năm 2012.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TP.HCM chưa chấp nhận kế hoạch đăng kí của các DNNN. Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo các DNNN nên điều chỉnh tăng thêm một số chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu doanh thu và nộp ngân sách nhà nước để góp phần giúp TP.HCM hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách 2013./.

(Nguồn: http://infotv.vn/doanh-nghiep/tin-tuc/76080-nhieu-dnnn-dua-ra-ke-hoach-doanh-thu-thap-hon-nam-2012 ) - Phong Lâm ST

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article