Dự án khu vực “Thúc đẩy Phát triển nữ doanh nhân: Kiến tạo Hệ sinh thái kinh doanh đáp ứng giới” (viết tắt là dự án CWE), do Chính phủ Canada tài trợ, được thực hiện trong 4 năm (2020-2023), Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á và Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (UNESCAP) là cơ quan trực tiếp quản lý và thực hiện Dự án tại 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối điều phối, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để thực hiện dự án tại Việt Nam.

Mục tiêu của dự án CWE là nhằm tăng cường kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp/kinh doanh thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp/kinh doanh, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nữ thông qua các cơ chế tài chính sáng tạo, tăng cường năng lực sử dụng công nghệ thông tin và viễn thông của doanh nhân nữ.

Nội dung dự án CWE  được thực hiện với 3 hợp phần:

       Hợp phần 1: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp/kinh doanh phù hợp với nữ giới. Hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện chính sách, khung pháp lý/ quy định và tháo gỡ các rào cản đối với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

       Hợp phần 2: Cơ chế tài chính sáng tạo: Quỹ Tài chính đổi mới sáng tạo Fintech dành cho DNNVV hỗ trợ phát triển các công cụ tài chính sáng tạo có sự tham gia tài trợ của cả công và tư.

       Hợp phần 3: Sáng kiến tiên phong về công nghệ thông tin cho nữ giới: Hỗ trợ tăng cường năng lực của lãnh đạo chính phủ và các nhà hoạch định chính sách.

Dự án chính thức được phê duyệt và đi vào hoạt động tại Việt Nam từ tháng 2 năm 2020. Mặc dù năm đầu tiên triển khai và chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19, trong năm 2020, Dự án đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, được cộng đồng doanh nhân nữ đánh giá cao. Cụ thể:

1. Về tạo môi trường chính sách thuận lợi: Dự án đã thực hiện các hoạt động tham vấn cấp quốc gia, cấp chuyên gia để xác định các ưu tiên và trọng tâm hỗ trợ phát triển doanh nhân nữ như: Tổ chức hội thảo tham vấn cấp quốc gia xây dựng kế hoạch triển khai Dự án “Thúc đẩy phát triển nữ doanh nhân: Kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh đáp ứng giới” (ngày 13/02/2020); Hội thảo xây dựng mạng lưới chuyên gia hỗ trợ nữ doanh nhân: “Hỗ trợ giảm thiểu áp lực, khuyến khích tinh thần cho doanh nhân nữ” ( ngày 18/09/2020). Đồng thời hỗ trợ nghiên cứu đánh giá tác động của COVID – 19 đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ (tháng 6 – 10/2020) và khuyến nghị các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Dự án đang hỗ trợ nghiên cứu đánh giá tác động của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đến DNNVV do phụ nữ làm chủ (từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021).

2. Về thúc đẩy dịch vụ hỗ trợ doanh nhân nữ, Dự án hiện nay đang hoàn thiện trang Thông tin Hệ sinh thái Phát triển nữ doanh nhân tại Cổng thông tin Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.wee.business.gov.vn Women’s Entrepreneurship Ecosystem). Đây sẽ là nền tảng thông tin một cửa để hỗ trợ doanh nhân nữ. Dự kiến bao gồm các nội dung chính như: Góc tư vấn tâm lý online dành cho doanh nhân nữ; Khảo sát trực tuyến nghiên cứu nhu cầu phát triển của doanh nhân nữ; Thông tin đầu tư, tiếp cận tài chính cho doanh nhân nữ; Các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ; Đào tạo học tập trực tuyến (E-learning); Hỗ trợ chuyển đổi số; Mạng lưới nhà tư vấn...

3. Về tăng cường năng lực cho các doanh nhân nữ: Dự án đã hỗ trợ tổ chức chuỗi tọa đàm trực tuyến Tư vấn tâm lý cùng nữ doanh nhân. Trong đó 03 tọa đàm đầu tiên với chủ đề: “Nhận hiện dấu hiệu và cách ứng phó với Stress” (ngày17/10/2020); “Cân bằng Công việc và Cuộc sống” (ngày 05/11/2020); “Ứng dụng tâm lý học trong kinh doanh: Phát triển kỹ năng lãnh đạo”, (ngày 01/12/2020). Đồng thời xây dựng Góc Tư vấn Tâm lý dành cho doanh nhân nữ trên nền tảng thông tin hỗ trợ doanh nhân nữ (www.wee.business.gov.vn), bao gồm Công cụ trắc nghiệm sức khỏe tinh thần và tư vấn giải pháp cân bằng tâm lý (trực tuyến), tài liệu hướng dẫn thực hành cân bằng tâm lý và kết nối chuyên gia tâm lý.

Bên cạnh đó, Dự án đã hỗ trợ Trung tâm Thương mại Điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương tổ chức thành công khóa đào tạo Giảng viên nguồn cho Chương trình nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử của doanh nhân nữ, doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ. Khóa học đầu tiên có sự tham gia của 40 học viên, 25 tổ chức đối tác của hệ sinh thái phát triển doanh nhân nữ tham gia.  

4. Về truyền thông chia sẻ sáng kiến với cộng đồng trong nước và quốc tế, Dự án đã tích cực thực hiện truyền thông kết quả Nghiên cứu đánh giá tác động của COVID – 19 đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ trên kênh Truyền hình Quốc gia VTV4, Youtube, Trang thông tin Hệ sinh thái Phát triển nữ doanh nhân – Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia; đồng thời chia sẻ các sáng kiến, hoạt động của Dự án ởViệt Nam với cộng đồng quốc tế tại Diễn đàn ASEAN Inclusive Business lần thứ 3 (29/09/2020) và ESCAP – ASEAN Web Forum on Women’s Economic Empowerment.

5. Trong năm 2021, Dự án tiếp tục tập trung vào 03 trọng tâm hỗ trợ: (1) Tạo môi trường chính sách thuận lợi phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; (2) Hỗ trợ phát triển các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nhân nữ; (3) Tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Một số hoạt động dự kiến trong Quý I năm 2021: Tiếp tục triển khai mô hình Tọa đàm – Tư vấn tâm lý dành cho doanh nhân nữ; Thiết kế khóa 2 đào tạo giảng viên nguồn thương mại điện tử hỗ trợ nữ doanh nhân; thiết kế công cụ M&E, thu thập dữ liệu đánh giá về tình hình triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nữ làm chủ; Phát triển nội dung nền tảng thông tin phát triển doanh nhân nữ.

Về thúc đẩy cơ chế tài chính sáng tạo tăng khả năng tiếp cận tài chính, tín dụng cho doanh nhân nữ làm chủ, quản lý hoặc lãnh đạo: hội thảo Chia sẻ kiến thức về Tài chính sáng tạo và Chia sẻ kinh nghiệm thành công của doanh nghiệp nữ làm chủ tiếp cận công cụ tài chính sáng tạo. Hỗ trợ các đối tác Việt Nam phát triển các giải pháp tài chính sáng tạo cho doanh nghiệp nữ thông qua Quỹ tài chính đổi mới sáng tạo (ESCAP quản lý).

Về thúc đấy các sáng kiến tiên phong về công nghệ thông tin cho nữ giới: xây dựng sổ tay hướng dẫn và phân tích kinh nghiệm thành công của doanh nghiệp nữ làm chủ tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới. Thử nghiệm giải pháp truyền thông sáng tạo, ứng dụng công nghệ số giúp nữ doanh nhân kinh doanh bền vững tiếp cận nhà đầu tư tạo tác động ở Việt Nam và khu vực.

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article