(MPI Portal) - Sáng ngày 04/01, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp báo nhằm cung cấp cho cơ quan báo chí các số liệu về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình đầu tư nước ngoài, thống kê năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh tham dự và chủ trì buổi họp báo.

(MPI Portal) - Sáng ngày 04/01, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp báo nhằm cung cấp cho cơ quan báo chí các số liệu về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình đầu tư nước ngoài, thống kê năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh tham dự và chủ trì buổi họp báo.

http://www.mpi.gov.vn/portal/pls/portal/docs/18769136.JPG

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)

Tham dự buổi họp báo có Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và Hà Nội.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Cục Đầu tư nước ngoài và Tổng cục Thống kê báo cáo tình hình năm 2012 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; Tình hình đầu tư nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài năm 2012 và dự kiến năm 2013; Báo cáo triển khai thực hiện và một số điểm nổi bật qua kết quả sơ bộ tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012.

Tình hình kinh tế - xã hội 2012 và nhiệm vụ năm 2013

Năm 2012, kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội đã có những chuyển biến tích cực.

Lạm phát được kiềm chế, kinh tế vĩ mô được cải thiện. Nhờ thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp, chính sách kinh tế vĩ mô về tài chính, tiền tệ, cung – cầu hàng hóa, quản lý thị trường…trong năm 2012 giá cả thị trường cơ bản ổn định, lạm phát được kiềm chế. Cơ chế quản lý, điều hành về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng tiếp tục được hoàn thiện. Xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở mức khá cao, cơ bản bằng nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 vượt chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội đề ra, đạt 18,3%. Xuất siêu cả năm 2012 khoảng 284 triệu USD, bằng 0,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Nền kinh tế giữ được tốc độ tăng trưởng hợp lý. Tốc độ GDP năm 2012 đạt khoảng 5,03%. Trong năm 2012, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm; công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được cải thiện. Công tác giải quyết việc làm, ổn định đời sống của người lao động, nhất là người lao động mất việc làm được quan tâm hơn. Các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa được quan tâm chỉ đạo và đạt một số kết quả tích cực. Công tác đổi mới quản lý giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh theo yêu cầu tăng cường phân công, phân cấp, tăng cường quyền tự chủ, xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy hoạch, kế hoạch. Cũng trong năm 2012, công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm hơn trước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Các chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng đầu tư toàn xã hội, tạo việc làm mới, tỷ lệ giảm nghèo, tỷ lệ che phủ rừng không đạt kế hoạch đề ra.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, năm 2013 sẽ tập trung thực hiện các nhóm giải pháp, chính sách như tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phòng chống tham nhũng lãng phí, bảo đảm quốc phòng an ninh và chính trị xã hội; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

Tình hình đầu tư nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài năm 2012 và dự kiến 2013

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Trong năm 2012 mặc dù Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn của nền kinh tế thế giới cũng như những khó khăn nội tại trong nước, nhưng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Tính lũy kế đến 15/12/2012 đã có 98 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 14.489 dự án với tổng vốn đăng ký là 213,6 tỷ USD. Trong đó, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất, tiếp theo là Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore.

Thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2012 tuy có giảm về vốn đăng ký so với năm 2011 nhưng vẫn có những điểm sáng đáng lưu ý. Lượng vốn đăng tăng thêm của những dự án đã thực hiện tăng tới 58,8% so với năm 2011. Điều này chứng tỏ các nhà đầu tư hoạt động tại Việt Nam vẫn tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam cũng như triển vọng trong tương lai nên sẵn sàng tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất. Đây là một trong những điểm sáng về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm 2012. Phần lớn các dự án đầu tư FDI tập trung vào lĩnh vực sản xuất, chiếm trên 70%, phù hợp với định hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Khu vực doanh nghiệp FDI đạt kết quả tăng trưởng về xuất khẩu rất khả quan, nộp ngân sách của khu vực doanh nghiệp này trong năm 2012 đạt 3,76 tỷ USD, tăng 7,4% so với trong nước.

Theo ý kiến của lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài cần thực hiện các giải pháp cho năm 2013 và các năm tiếp theo như hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về đầu tư, ban hành chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp với định hướng thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2020; Tiếp tục thực hiện tốt 3 khâu đột phá là cải cách thể chế, cải thiện cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương và địa phương trong việc hỗ trợ khó khăn, vướng mắc cho các dự án để hỗ trợ thúc đẩy giải ngân nhanh vốn đầu tư; Giảm rào cản cho các nhà đầu tư nước ngoài đối với một số ngành dịch vụ mà Việt Nam đang có nhu cầu…

Đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài

Tính lũy kế đến 20/12/2012 đã có 721 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt 14,4 tỷ USD tại 60 quốc gia và vũng lãnh thổ. Riêng năm 2012, có 75 dự án đầu tư mới được cấp giấy phép đầu tư với tổng vốn đăng ký là 1,3 tỷ USD tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhìn chung, hoạt động đầu tư ra nước ngoài đã từng bước đi vào nền nếp, xu hướng đầu tư ra nước ngoài đang có sự gia tăng đáng kể với những lĩnh vực, ngành nghề chiến lược như dầu khí, thủy điện, viễn thông…Các hoạt động đầu tư ra nước ngoài đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động Việt Nam và của nước tiếp nhận đầu tư.

Tuy nhiên, trong tương lai để đạt kết quả tích cực hơn, theo ý kiến của lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư nước ngoài; Tăng cường rà soát đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài để có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp.

Kết quả sơ bộ cuộc điều tra cơ sở kinh tế sự nghiệp năm 2012

Theo kết quả sơ bộ, tổng điều tra cho thấy cả nước có gần 5,2 triệu đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tăng 27,7% so với năm 2007 tương đương 1,1 triệu đơn vị, tốc độ tăng bình quân hàng năm 5%; số lượng lao động là 22,5 triệu người, tăng 38,6% tương đương 6,2 triệu người so với năm 2007, tốc độ tăng bình quân hàng năm 6,7%.

Số lượng đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp tập trung vào vùng Đồng bằng Sông Hồng, thấp nhất là vùng Tây Nguyên.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cùng đại diện các Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trả lời các câu hỏi của các nhà báo liên quan đến vấn đề tình hình kinh tế - xã hội, vấn đề đầu tư nước ngoài cũng như một số nội dung liên quan đến phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Liên quan đến câu hỏi đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp, nông thôn Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết hiện nay các nhà đầu tư trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa đầu tư nhiều vào lĩnh vực này. Vì vậy, Chính phủ đã có những biện pháp nhằm khuyến khích đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn, đưa ra các giải pháp hỗ trợ về tín dụng cũng như giải pháp thực hiện./.

Nguồn:http://www.mpi.gov.vn/portal/page/portal/bkhdt/1361463?p_page_id=1&pers_id=353618&folder_id=411642&item_id=31304819&p_details=1).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article