Ngày 9/72009, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã quy đinh Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng cho nghề Nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước mặn, nước lợ, chăn nuôi gia súc gia cầm, bảo vệ thực vật, lâm sinh.

Ngày 9/72009, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã quy đinh Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng cho nghề Nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước mặn, nước lợ, chăn nuôi gia súc gia cầm, bảo vệ thực vật, lâm sinh tại Thông tư số 21/2009/TT-BLĐTBXH; áp dụng đối với các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp công lập và tư thục có đăng ký hoạt động dạy nghề các nghề nói trên. Căn cứ quy định này, Hiệu trưởng các trường tổ chức xây dựng, thẩm định, duyệt chương trình dạy nghề của trường.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/7/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài không bắt buộc áp dụng Thông tư này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article