Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện năng lực tương ứng với lĩnh vực xin đăng ký hành nghề quy định tại Điều 38,29,40 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Ngày 24/6/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Thông tư số 12/2009/TT-BXD.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng thống nhất phát hành. Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện năng lực tương ứng với lĩnh vực xin đăng ký hành nghề quy định tại Điều 38,39,40 Nghị định số 12/2009/NÐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nếu còn giá trị sử dụng thỉ được công nhận để hành nghề. Khi hành nghề tại Việt Nam,các cá nhân này phải gửi bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực hợp pháp cho Sở Xây dựng địa phương nơi cá nhân đó hành nghề biết.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng gồm: đơn theo mẫu (Phụ lục số 1 đính kèm Thông tư này); bản sao văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề; bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn (mẫu tại Phụ lục số 2). Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức xét và cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định. Căn cứ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động xây dựng của người xin cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Xây dựng sẽ xem xét cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đó hoạt động trong các lĩnh vực hành nghề kiến trúc sư, ký sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng. Thông tư hướng dẫn cụ thể việc cấp chứng chỉ đối với việc cấp từng loại chứng chỉ. Chứng chỉ được cấp lại hoặc bổ sung nội dung.

Cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề nếu làm giấy tờ giả hoặc khai báo không trung thực thì không được xét cấp chứng chỉ hành nghề trong thời gian một năm;  Tùy theo mức độ vi phạm, chứng chỉ có thể bị thu hồi trong thời gian một năm, ba năm (tự ý tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ, cho mượn chứng chỉ, v.v…). Ngoài ra, cá nhân có vi phạm còn có thể bị xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/7/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2009. Các chứng chỉ kiến trúc sư chủ nhiệm đồ án (được cấp theo quuy định tại Quyết định số 91/BXD-ĐT ngày 26/4/1993), chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình (được cấp theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BXD ngày 13/11/2000), chứng chỉ hành nghề giám sát tho công xây dựng công trình (đã cấp theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005), chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư (cấp theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005) vẫn còn giá trị và được tiếp tục sử dụng đến khi hết hạn. Các Quyết định nói trên bị Thông tư này bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article