Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost) sẽ tách từ Tập đoàn VNPT về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông theo Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 19/12/2012, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ ký Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost). Theo đó, VietnamPost sẽ tách từ Tập đoàn VNPT về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông theo Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là sự kiện chuẩn bị cho thời điểm VietnamPost chính thức tách ra hoạt động độc lập với Tập đoàn VNPT từ ngày 01/01/2013. Đồng thời là bước cuối cùng khép lại quá trình chia tách giữa Bưu chính và Viễn thông tại Việt Nam đã được khởi động và triển khai từ hơn 10 năm trước.

Hoạt động chia tách giữa bưu chính và viễn thông được cho là nhu cầu khách quan của sự phát triển kinh tế thị trường và phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Trên thế giới, quá trình chia tách và hoạt động độc lập giữa bưu chính và viễn thông đã được triển khai từ những năm 1970 và diễn ra mạnh nhất vào cuối những năm 1980 đầu 1990. Đến nay, hầu hết các nước thành viên của Liên minh Bưu chính Quốc tế UPU gồm 189 quốc gia, vùng lãnh thổ đã hoàn tất việc tách riêng bưu chính và viễn thông. Hiện nay, chỉ còn khoảng 10%, chủ yếu là những quốc gia nhỏ chưa thực hiện việc chia tách này.

Tại Việt Nam, từ năm 1998, Tổng cục Bưu điện Trung ương đã trình Chính phủ đề xuất chia tách. Đến tháng 09/2001, Tập đoàn VNPT khởi động lộ trình chia tách bằng việc tiến hành thí điểm chia tách ở cấp huyện tại 10 tỉnh, thành phố. Đến tháng 06/2007, VietnamPost được thành lập; quá trình chia tách bưu chính và viễn thông được thực hiện trên quy mô toàn Tập đoàn VNPT và trong phạm vi toàn quốc đã được cụ thể hóa. Từ ngày 01/01/2008, tuy vẫn nằm trong VNPT nhưng VietnamPost đã có pháp nhân riêng, tổ chức bộ máy, thực hiện tổ chức sản xuất và hạch toán độc lập với khối viễn thông.  

Việc tách VietnamPost hoạt động độc lập với Tập đoàn VNPT là xu thế tất yếu sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cả Tập đoàn VNPT và VietnamPost cùng đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn.

Về phương diện khách quan, mặc dù bước đầu VietnamPost có thể sẽ gặp những khó khăn thách thức bởi năm 2013 là năm đầu tiên tách ra hoạt động độc lập hoàn toàn với Tập đoàn VNPT và cũng sẽ là năm cuối cùng VietnamPost được nhận trợ cấp công ích trực tiếp bằng tiền của Nhà nước. Tuy nhiên, Vietnam Post vẫn đặt mục tiêu tổng lợi nhuận toàn Tổng công ty năm 2013 là 45,5 tỷ đồng, tăng 7% so với dự kiến thực hiện năm nay. Trong đó, lợi nhuận Công ty mẹ - Bưu chính Việt Nam phấn đấu đạt 32,5 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2012 và lợi nhuận các công ty con đạt 13 tỷ đồng, tăng 14%. Hơn nữa, nhu cầu phát triển thị trường bưu chính vẫn nhiều tiềm năng thông qua việc thời gian qua số lượng doanh nghiệp hoạt động tỏng lĩnh vực bưu chính được thành lập mới; hàng chục vạn cán bộ, công nhân viên gắn bó với lĩnh vực thiết yếu này; bưu chính đã có truyền thống phát triển nhiều thập kỷ.

VietnamPost cũng đã cơ bản hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Theo đó, dự kiến các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động của VietnamPost qua các năm sẽ liên tục tăng cao, trong đó mức tăng trưởng doanh thu bình quân là 14%; lợi nhuận tăng trưởng bình quân 52% và năng suất lao động tăng khoảng 16%.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Ban lãnh đạo VietnamPost đã xác định rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng mạng lưới và dịch vụ: rà soát, tổ chức lại tất cả các khâu giao nhận với sân bay; mở thêm các hướng vận chuyển bằng đường hàng không mới; đào tạo, tái đào tạo cho đội ngũ bưu tá; đẩy mạnh tiếp thị phát triển các khách hàng lớn tại khu vực thành phố, trung tâm kinh tế trọng điểm; phát triển thêm các dịch vụ mới liên quan đến thương mại điện tử…

VietnamPost cho biết, mặc dù các hoạt động kinh tế - xã hội năm nay tổng doanh thu của đơn vị ước đạt 10.825 tỷ đồng và tổng lợi nhuận ước đạt 42,4 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2011./.

Bích Thủy

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article