Những doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu theo chỉ tiêu được Bộ Công thương giao năm 2008, tiêu thụ các mặt hàng dầu nhập khẩu với giá nhà nước quy định mà kết quả hoạt động kinh doanh các mặt hàng dầu bị lỗ thực hiện quyết toán bù lỗ kinh doanh năm 2008 theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2009/TT-BTC ngày 6/2/2009 của Bộ Tài chính.

Những doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu theo chỉ tiêu được Bộ Công thương giao năm 2008, tiêu thụ các mặt hàng dầu nhập khẩu với giá nhà nước quy định mà kết quả hoạt động kinh doanh các mặt hàng dầu bị lỗ thực hiện quyết toán bù lỗ kinh doanh năm 2008 theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2009/TT-BTC ngày 6/2/2009 của Bộ Tài chính.

Lỗ kinh doanh tiêu thụ mặt hàng mazut và dầu hỏa phát sinh từ ngày 1/1/2008 đến hết ngày 21/7/2008,  mặt hàng diesel phát sinh từ ngày 1/1/2008 đến ngày 16/9/2008 và lỗ tồn kho mặt hàng diesel nhập khẩu tại thời điểm 16/9/2008 (bao gồm cả diesel nhập khẩu đang đi đường thuộc sở hữu doanh nghiệp). Trên cơ sở báo cáo tài chính 9 thangsnawm 2008, số tiền ngân sách nhà nước đã tạm ứng bù lỗ, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối lập báo cáo quyết toán bù lỗ cho các mặt hàng nêu trên. Bộ Tài chính kiểm tra xác định tính chính thức số tiền bù lỗ. Trường hợp nếu kết quả kinh doanh chung xăng dầu quý IV/2008 của doanh nghiệp bị lỗ do tiếp tục tiêu thụ lượng tồn kho diesel 16/9/2008 ở các giai đoạn sau giá bán giảm (được Bộ Công thương và Bộ Tài chính chấp thuận đăng ký giá) thì doanh nghiệp báo cáo 2 Bộ trên xem xét cụ thể.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article