Ngày 6/2/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2009/NĐ-CPquy định về hành vi vi phạm hành chính, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ngày 6/2/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

Hành vi vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản gồm: hành vi cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền nộp đơn; hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ nộp đơn, nghĩa vụ cung cấp tài liệu, xuất trình giấy tờ; hành vi vi phạm quy định về hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã khi đã có quyết định mở thủ tục phá sản; hành vi vi phạm quy định về thời hạn và nghĩa vụ kiểm kê tài sản, nghĩa vụ của tổ chức tín dụng nơi doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục thanh lý có tài khoản; hành vi vi phạm thông báo về tình trạng phá sản; hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của nhân viên, người lao động liên quan đến thủ tục phá sản; hành vi vi phạm quy định về điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; hành vi vi phạm quy định về giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh; hành vi vi phạm quy định về tham gia Hội nghị chủ nợ.

Nghị định quy định rõ mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt. Mức phạt tiền cao nhất là 15.000.000 đồng (người nộp đơn có hành vi gian dối trong việc yêu cầu mở thủ tục phá sản, gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã), thấp nhất là 500.000 đồng (đối với nhân viên, người lao động có hành vi che giấu tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi được thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã nhận được quyết định mở thủ tục phá sản). Thủ tục phát tiền, thu nộp tiền phạt, lập biên bản vi phạm hành chính, việc chấp hành quyết định xử phạt, hoãn chấp hành quyết định phạt tiền, nộp tiền phạt nhiều lần được thực hiện theo quy định Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính và  Nghị định số 128/2008/NĐ-CP.

Nghị định được đăng Công báo ngày 18/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article