Ngày 3/2/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 05/2009/TT-BNN bổ sung 8 hoạt chất, 347 loại thuốc bảo vệ thực vật vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

Ngày 3/2/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 05/2009/TT-BNN bổ sung 8 hoạt chất, 347 loại thuốc bảo vệ thực vật vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam. Việc xuất, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật này được thực hiện theo Quy định về việc xuất, nhập khẩu hàng hóa ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/206 của Chính phủ.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, được đăng Công báo ngày 14/2/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article