Trước tình trạng cung vượt quá cầu tiêu thụ đường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn(Bộ NN&PTNT) đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất khẩu đường kính trắng theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Trước tình trạng cung vượt quá cầu tiêu thụ đường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn(Bộ NN&PTNT) đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất khẩu đường kính trắng theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Dư thừa khoảng 400 nghìn tấn

Tại văn bản số 4313/BNN-CB về giải quyết khó khăn cho sản xuất, tiêu thụ mặt hàng đường gửi Văn phòng Chính phủ ngày 19-12, Bộ NN&PTNT cho biết: Do kinh tế khó khăn, sức mua giảm nên mức tiêu thụ đường tăng chậm, chỉ khoảng 1,4 triệu tấn đường/năm. Vụ 2012-2013, lượng đường sản xuất dự kiến được khoảng 1,5 triệu tấn, cùng với lượng đường tồn kho luân chuyển của vụ trước (178 nghìn tấn) và lượng đường sẽ nhập khẩu theo cam kết WTO (70 nghìn tấn) nên lượng đường cung sẽ vượt cầu tiêu dùng đường trong nước khoảng 400 nghìn tấn.

Giá đường trong nước và giá mua mía của dân thời gian qua liên tục bị sụt giảm. Hiện giá đường trắng loại 1 đã có thuế GTGT giao tại cửa kho nhà máy phổ biến ở mức từ 14.400-14.600 đồng/kg, thấp hơn cùng kỳ năm trước 4.000 đồng/kg, giá mía cũng thấp hơn vụ trước 200 nghìn đồng/tấn và có xu hướng sụt giảm tiếp. Nhiều doanh nghiệp không có vốn quay vòng để thanh toán tiền mua mía cho dân.

Trước tình trạng dư thừa đường, hồi cuối tháng tháng 11 vừa qua, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã có công văn số 55/2012/CV/HHMĐ gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị “giải quyết một số vấn đề tồn tại gây khó khăn cho sản xuất, tiêu thụ mặt hàng đường”, trong đó có việc cho phép xuất khẩu đường qua cửa khẩu phụ và lối mở biên giới mà không cần giấy phép.

Đồng tình với kiến nghị này, Bộ NN&PTNT đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương tạo mọi điều kiện cho phép các doanh nghiệp thương mại có hợp đồng tiêu thụ với các nhà máy đường xuất khẩu tiểu ngạch đường kính trắng sang các tỉnh biên giới Trung Quốc. Việc này có thể được tiến hành qua các cửa khẩu phụ với khối lượng 300 nghìn tấn.

Bộ NN&PTNT cũng lưu ý, Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT cần phối hợp rà soát năng lực sản xuất của doanh nghiệp, thống nhất giao chỉ tiêu xuất khẩu cho các công ty có đủ điều kiện, hạn chế xuất khẩu tùy tiện có thể gây mất ổn định thị trường đường trong nước.

Quản chặt tạm nhập tái xuất đường

Vừa qua, Hiệp hội Mía đường Việt Nam cũng đã phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) triển khai công tác chống buôn lậu đường tại các cửa khẩu biên giới Tây Nam và Lao Bảo (Quảng Trị). Công tác này đã đạt được những kết quả bước đầu. Bộ NN&PTNT cũng đề nghị Ban Chỉ đạo 127 Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương chủ động phối hợp với Hiệp hội Mía đường Việt Nam trong tổ chức thực hiện chống buôn lậu đường, tập trung vào các đầu nậu lớn để ngăn chặn hiệu quả.

Đối với hoạt động tạm nhập tái xuất, Bộ NN&PTNT đề nghị tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lí Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan. Theo Bộ NN&PTNT, cần kiểm soát chặt chẽ mặt hàng đường tái xuất, chỉ cho phép thông quan qua cửa khẩu chính. Đồng thời ngăn chặn đường tạm nhập tái xuất thẩm lậu vào nội địa, có biện pháp xử lí nghiêm với các hành vi gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường trong nước.

Đối với đường nhập khẩu theo cam kết WTO, Bộ Công Thương cần chủ trì với các đơn vị nghiên cứu đề xuất phương thức đấu thầu hạn ngạch để bỏ cơ chế xin cho, tạo sự công bằng đối với các doanh nghiệp sử dụng đường làm nguyên liệu.

Về lâu dài, để ổn định và phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mía đường, Bộ NN&PTNT đang chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về sản xuất kinh doanh mía đường, cơ cấu lại sản phẩm đường phù hợp với thị trường, xây dựng chiến lược xuất khẩu sản phẩm và đang dạng hóa sản xuất mía đường theo hướng nâng cao hiệu quả.

(Nguồn: http://www.infotv.vn/xuat-nhap-khau/tin-tuc/75330-de-nghi-cho-xuat-khau-duong-qua-duong-tieu-ngach )  - Ph ong Lam ST

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article