Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 7684/QĐ-BCT về việc tổ chức thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 7684/QĐ-BCT về việc tổ chức thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Phạm vi hàng hóa, sản phẩm bị áp dụng chế độ kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm gồm:

- Các loại nguyên liệu sử dụng để sản xuất, sản phẩm và bao bì chứa đựng sản phẩm rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo.

- Các loại nguyên liệu sử dụng để sản xuất, sản phẩm và bao bì chứa đựng sản phẩm rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo không phải qua kiểm tra nhà nước nhưng có thông tin rủi ro về an toàn, dịch bệnh hoặc được Bộ Công Thương yêu cầu bằng văn bản trong các trường hợp: mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mức được miễn thuế nhập khẩu; trong túi ngoại giao, túi lãnh sự; quá cảnh, chuyển khẩu; gửi kho ngoại quan; là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu; là mẫu trưng bày hội trợ, triển lãm.

- Các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ giao Bộ Công Thương tổ chức thực hiện.Theo đó,

Quyết định này có hiệu lực thi hành 03 năm kể từ ngày ký ban hành.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article