Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội được giao quản lý cho các tổ chức, cá nhân thuê làm cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội được giao quản lý cho các tổ chức, cá nhân thuê làm cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Quyết định quy định giá cho thuê nhà, đất đối với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Ni đưc giao quản lý (không áp dụng đối với nhà xây mới và nhà đã được nhà nước cải tạo, xây dựng lại), cho các tổ chức, cá nhân thuê nhà làm cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Đơn giá thuê nhà (không bao gồm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) được xác định và sắp xếp theo 6 nhóm đường với mức giá thấp nhất là 100.000 đồng/m2/tháng, cao nhất là 220.000 đồng/m2/tháng (đã bao gồm thuế GTGT). Mức giá này được xác định là hệ số 1. Hệ số điều chỉnh giá thuê nhà đối với các nhà có vị trí tiếp giáp 2 mặt đường tại ngã ba, ngã tư, đường phố bằng 1,2 lần mức giá cho thuê nhà nêu trên. Diện tích nhà cho thuê là toàn bộ diện tích sàn xây dựng, bao gồm cả din tích chính và diện tích phụ; diện tích đất cho thuê là toàn bộ diện tích đấtnhà cho thuê.

Đơn giá thuê nhà nói trên được sử dụng ổn đnh trong thời gian 3 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành. Trường hợp chính sách của nhà nước có thay đổi thì điều chỉnh cho phù hợp. Các trường hợp đang thuê nhà theo hợp đồng thuê với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội vẫn còn thời hạn thực hiện thì tiếp tục được thực hiện theo giá thuê nhà của hp đồng. Hết thời hạn thực hiện hợp đồng, nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục thuê nhà, đất quá trình thuê nhà, đất chấp hành đúng các quy định của pháp luật và việc sử dụng nhà, đất đó phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt thì được xem xét ký lại hợp đồng thuê nhà, đất theo giá thuê nhà, đất được xác định lại theo quy định tại Quyết định này.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội có trách nhiệm ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyênMôi trường theo quy định. Công ty có trách nhiệm kê khai, nộp 100% tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Quyết định ban hành Danh mục 203 nhóm đường và các tuyến đường có các điểm cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phHà Nội.

Các quy định khác về giá cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Công ty trách nhiệm hữu hạn Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý cho các tổ chức, cá nhân thuê làm cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội trái quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo Quyết định này.                  

                   Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article