Cục Phát triển Doanh nghiệp/Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao làm cơ quan đầu mối hợp tác quốc tế về DNNVV trong khuôn khổ hợp tác ASEAN. Trong khuôn khổ hợp tác thường niên, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ 31 của Nhóm Công tác phát triển DNNVV ASEAN từ ngày 13-15/11/2012 tại Hà Nội.


Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông đã tới phát biểu khai mạc Hội nghị. Trong bài phát biểu của mình, Thứ trưởng nhấn mạnh rằng mặc dù nền kinh tế toàn cầu đang suy thoái nhưng ASEAN vẫn là một khu vực hấp dẫn đối với đầu tư. Để đối mặt với những thách thức, Chính phủ các nước tiếp tục hỗ trợ DNNVV phát triển kinh doanh, tăng cường hợp tác và tiếp tục mở cửa thương mại và đầu tư.

Hội nghị với sự tham dự của các cơ quan phát triển DNNVV 10 nước thành viên ASEAN đã cùng thảo luận một số nội dung chính như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển DNNVV cho giai đoạn 2008-2014 đã được thống nhất giữa các nước ASEAN hướng tới cộng đồng kinh tế chung ASEAN với các dự án: “Thiết lập trung tâm dịch vụ DNNVV toàn diện với liên kết cấp vùng và tiểu vùng tại các nước thành viên ASEAN”, thành lập Quỹ Phát triển DNNVV ASEAN.

2. Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ DNNVV trong các lĩnh vực: tài chính, phát triển nguồn nhân lực, tiếp cận thị trường và quốc tế hóa, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các dịch vụ tư vấn.

3. Thảo luận tiến trình thực hiện Chỉ số chính sách DNNVV ASEAN.

Bên cạnh các hoạt động trao đổi nối khối, Nhóm Công tác DNNVV ASEAN đã có buổi họp tham vấn với các đối tác phát triển Nhật Bản và Ấn Độ.

Kỳ họp lần thứ 32 Nhóm công tác DNNVV dự kiến được tổ chức tháng 6/2013 tại Lào.

Thanh Lê

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article