Mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 06: Nâng cấp Cổng thông tin doanh nghiệp thuộc mua sắm hàng hóa, dịch vụ nâng cấp Cổng thông tin doanh nghiệp năm 2011.

Bên mời thầu: Trung tâm Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

Chủ đầu tư: Cục Phát triển doanh nghiệp

Địa chỉ: số 6B – Hoàng Diệu – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 08044092 - Fax: (84-4) 734 2189 E-mail: info@business.gov.vn

Tên gói thầu: Nâng cấp Cổng thông tin doanh nghiệp

Tên Chương trình: mua sắm hàng hóa, dịch vụ nâng cấp Cổng thông tin doanh nghiệp năm 2011.

Nguồn vốn: Ngân sách trung ương

Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành HSYC từ: 8h, ngày 13 tháng 12 năm 2012 đến 8 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2012 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSYC: Trung tâm thông tin hỗ trợ doanh nghiệp – Cục Phát triển doanh nghiệp

Địa điểm nhận HSĐX: Trung tâm thông tin hỗ trợ doanh nghiệp.

Thời điểm nộp HSĐX: 8 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2012.

HSĐX được mở công khai tại trụ sở Trung tâm Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp  - Cục Phát triển doanh nghiệp vào hồi: 8 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2012.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article