Để phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải bám sát tình hình, tiếp tục nỗ lực thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng.

Ngày 7 tháng 12 năm 2012, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11, thảo luận và quyết nghị một số vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2012, những khó khăn-thách thức như kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định vững chắc; xử lý nợ xấu còn gặp nhiều khó khăn; lãi suất cho vay tuy đã giảm nhưng vẫn còn cao; tăng trưởng tín dụng thấp; tăng trưởng xuất khẩu chủ yếu dựa vào khu vực FDI; sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn; sản xuất công nghiệp phục hồi chậm; tồn kho một số lĩnh vực còn cao; số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn nhiều; tiến trình tái cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp nhà nước, thị trường tài chính, ngân hàng thương mại còn nhiều khó khăn; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa được cải thiện nhiều...

Để phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải bám sát tình hình, tiếp tục nỗ lực thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện nhất quán mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô trong thời gian còn lại của năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu các ngân hàng thương mại, bảo đảm an toàn hệ thống.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là vốn ODA, vốn ngân sách tập trung, vốn từ nguồn trái phiếu Chính phủ; tranh thủ và thu hút mạnh nguồn vốn ODA, FDI, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng nhiều lao động.

- Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2012.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, có các giải pháp, cơ chế phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; phân loại hàng tồn kho để có biện pháp xử lý kịp thời; giảm tồn kho thông qua các chương trình khuyến mại, kích thích tiêu dùng; tăng cường các biện pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

- Xây dựng phương án tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản phù hợp với điều kiện thực tế, đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho trong lĩnh vực bất động sản; có giải pháp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp. Lùi thời điểm thực hiện quy định tại điểm b, khoản 1, điều 6 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng đến 01 tháng 7 năm 2013.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh  Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2012 – 2020 và Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- ...

Mời độc giả xem toàn văn Nghị quyết số 83/NQ-CP  p hiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2012.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article