1. Tên Quỹ: QUỸ KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA

 Tiếng anh: NATIONAL START-UP FUND

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số 5 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0986 709989

Email: info@cevb.org                         Website: cevb.org

3. Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
 

STT

Tên ngành

Mã ngành

1.

 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

7211

2.

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

3. 

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

7213

4.

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp

7214

5.

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội

7221

6.

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn

7222

7.

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

6209

8.

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

7490

 4. Vốn góp của quỹ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).
5. Do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khởi nghiệp Quốc Gia quản lý.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article