Một số quy định tại Nghị định số 91/2009/NĐ-CP n gày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vừa được bổ sung, sửa đổi tại Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ.

Một số quy định tại Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vừa được bổ sung, sửa đổi tại Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ.

Các điều khoản về nội dung quản lý tuyến, khai thác tuyến, điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, thiết bị giám sát hành trình của xe, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, đối tượng cấp và nội dung Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, việc thu hồi, tước quyền sử dụng Giấy phép được sửa đổi, bổ sung.

Đơn vị kinh doanh bị thu hồi Giấy phép khi vi phạm một trong số các trường hợp như: bị phát hiện có sự cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ xin cấp Giấy phép; không kinh doanh vận tải trong thời hạn 06 (sáu) tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 06 (sáu) tháng liên tục; Kinh doanh không đúng nội dung ghi trong Giấy phép; phá sản, giải thể.

Các xe ô tô buýt hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số  91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, được phép hoạt động đến khi hết niên hạn sử dụng theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2012.

 Hồng Liên

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article