Chính phủ và các cơ quan của Việt Nam đã có nỗ lực nhất định và  chính sách kiên trì trong việc không ngừng cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh tại Việt Nam.

Chính phủ và các cơ quan của Việt Nam đã có nỗ lực nhất định và  chính sách kiên trì trong việc không ngừng cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh tại Việt Nam.

Đó là một nhận định trong cuộc họp cấp cao Ủy ban Đánh giá và Xúc tiến "Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản" để tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động “Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 4” ngày 23/11.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Sáng kiến chung Nhật Bản - Việt Nam chính là chất xúc tác tạo niềm tin, môi trường cho các nhà đầu tư vào Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản.

Kế hoạch hành động “Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 4” tập trung vào 6 nhóm vấn đề: điện lực; lao động; kinh tế vĩ mô; công nghiệp phụ trợ; bán lẻ; lĩnh vực hạ tầng.

Sau 18 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn 4, đã có gần 40 cuộc đối thoại chính sách để giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình đầu tư nhằm tiếp tục tạo dựng một môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng, minh bạch tại Việt Nam. Phía Nhật Bản cũng đã đưa ra những khuyến nghị chính sách mang tính xây dựng, tích cực phối hợp với Việt Nam để thực hiện các nghiên cứu chung làm thông tin tham khảo trong quá trình hoàn thiện luật pháp, chính sách của các cơ quan chức năng Việt Nam.

Bàn về nội dung cho giai đoạn 5, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, mong muốn phía Nhật Bản đẩy mạnh hơn nữa về đào tạo nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ trọng tâm hơn vào công nghiệp hỗ trợ. Ngoài ra, hệ thống thông tin đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 4 bị đánh giá triển khai chưa tốt, cần cải tiến trong giai đoạn 5 (ví dụ như có thêm trang web thông tin bằng tiếng Nhật).

Giai đoạn 5 của “Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản” dự kiến sẽ được triển khai vào giữa năm 2013.

(Nguồn: http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Moi-truong-dau-tu-o-Viet-Nam-duoc-cai-thien-ro-ret/201211/155199.vgp - 23/11/2012)

Phong Lam ST

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article