Ngày 25 tháng 10 năm 2012, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 6302/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram, antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 ban hành tại Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 4 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Ngày 25 tháng 10 năm 2012, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 6302/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram, antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 ban hành tại Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 4 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Theo đó, bổ sung dự án Nhà máy luyện antimon kim loại, công suất 800 tấn/năm tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang vào Phụ lục C2 - Các dự án khai tuyển và luyện antimon giai đoạn 2007-2025 tại Quyết định số  05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.

Trước đó, Bộ Công thương đã có Quyết định số 3859/QĐ-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2012 bổ sung Phụ lục A2-Các dự án khai tuyển quặng thiếc phục vụ luyện thiếc thỏi giai đoạn 2007-2025 của Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT nói trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Minh Tú

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article