Đến hết quý 3-2012, tổng kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu đạt 166,96 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Đến hết quý 3-2012, tổng kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu đạt 166,96 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Báo Hải quan xin giới thiệu những mặt hàng xuất nhập chính trong 3 quý năm 2012.

Xuat Nhap Khau Viet Nam

Diễn biến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và cán cân thương mại của Việt Nam trong 9 tháng của giai đoạn 2006-2010 và 2011-2012. Nguồn Hải Quan Online

 

 

 

 

 

 

 

 

 Một số nhóm hàng xuất khẩu chính

 Hàng dệt may: Tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng năm 2012 đạt 11,14 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2011 (tương ứng tăng 754 triệu USD).

Trong 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đạt 5,6 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 417 triệu USD); sang EU đạt 1,81 tỷ USD, giảm 5,6%; sang Nhật Bản đạt 1,45 tỷ USD, tăng 18,7% (tương ứng tăng hơn 229 triệu USD) và sang Hàn Quốc 748 triệu USD, tăng 18,5% so với 9 tháng năm 2011.

Giày dép các loại: Tính đến hết tháng 9-2012, xuất khẩu nhóm hàng giày dép đạt 5,22 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong đó, xuất khẩu 9 tháng sang thị trường EU là 1,87 tỷ USD, tăng 2,1% và chiếm 35,7% kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp theo là xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 1,65 tỷ USD, tăng 19,2%; sang Nhật Bản đạt 245 triệu USD, tăng 33,5%; sang Trung Quốc đạt 219 triệu USD, tăng 28,1%;... so với cùng kỳ năm 2011.

Điện thoại các loại và linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 9-2012 đạt 1,22 tỷ USD, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng lên 8,63 tỷ USD (tương ứng tăng 4,75 tỷ USD), tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2011.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 3 quý-2012 đạt 5,35 tỷ USD, tăng 76,8% so với cùng kỳ năm 2011 (tương đương tăng 2,32 tỷ USD về số tuyệt đối).

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng: Tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng đạt 4,15 tỷ USD, tăng 35,8% (tương ứng tăng 1,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2011.

Trong đó, xuất khẩu sang Nhật Bản 911 triệu USD, tăng 31,1%; sang Hoa Kỳ 743 triệu USD, tăng 86,5%; sang EU 508 triệu USD, tăng 64,6%; sang Trung Quốc 254 triệu USD, tăng 22,6% và Hồng Kông 228 triệu USD, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước.

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Trong tháng 9 xuất khẩu nhóm hàng này đạt 320 triệu USD, giảm 20,9% so với tháng trước, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng qua lên 3,37 tỷ USD, tăng 37,8% so với 3 quý năm 2011 (tương đương tăng 924 triệu USD).

Nhật Bản là đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam trong 9 tháng qua với 1,25 tỷ USD, tiếp theo là Hàn Quốc 478 triệu USD và Hoa Kỳ 475 triệu USD.

Gạo: Lượng gạo xuất khẩu của cả nước trong tháng 9 là 673 nghìn tấn, giảm 17,4%, trị giá đạt 303 triệu USD, giảm 17% so với tháng trước. Như vậy, tính đến hết quý III-2012, lượng xuất khẩu nhóm hàng này là 6,23 triệu tấn, tăng 5% và trị giá đạt 2,82 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 3 quý qua, Trung Quốc là đối tác lớn nhất nhập khẩu gạo của Việt Nam với 1,71 triệu tấn, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2011. Tiếp theo là Philippines 1,04 triệu tấn, tăng 13,1%; Malaysia 542 nghìn tấn, tăng 36,1%; Bờ Biển Ngà 465 nghìn tấn, tăng 65,7%; Indonesia 325 nghìn tấn, giảm 72,5% và Ghana: 263 nghìn tấn, tăng gấp hơn 2 lần...

Cao su: Tháng 9-2012, lượng cao su xuất khẩu đạt 109 nghìn tấn, trị giá đạt 273 triệu USD, giảm 0,8% về lượng và giảm 5,9% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết quý 3-2012, lượng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước đạt 718 nghìn tấn, tăng 35,4% và trị giá đạt 2,05 tỷ USD, giảm 10,8% (tương đương giảm 247 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2011 (tăng 813 triệu USD do lượng tăng và giảm 1,06 tỷ USD do giá giảm).

Trung Quốc vẫn là đối tác chính nhập khẩu cao su của Việt Nam trong 8 tháng qua với 350 nghìn tấn, tăng 8,5% và chiếm tới 49% lượng cao su xuất khẩu của cả nước; tiếp theo là Malaysia 136 nghìn tấn, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2011...

Cà phê: Lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 9-2012 là 70,4 nghìn tấn, trị giá đạt 158 triệu USD, giảm 31,4% về lượng và giảm 30,8% về trị giá so với tháng trước.

 

Xuat Nhap Khau Viet Nam

Lượng, đơn giá cà phê xuất khẩu năm 2011 và 9 tháng năm 2012

 

Tính đến hết quý 3-2012, lượng cà phê xuất khẩu của nước ta đạt 1,34 triệu tấn, trị giá đạt 2,85 tỷ USD, tăng 34,2% về lượng và tăng 29,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2011 (tương ứng tăng 642 triệu USD).

Hàng thủy sản: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng đạt 525 triệu USD, giảm 6,8% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng lên gần 4,48 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, xuất sang Hoa Kỳ đạt 885 triệu USD, tăng 6,8%; sang EU đạt 846 triệu USD, giảm 16,1%; sang Nhật Bản đạt 785 triệu USD, tăng 16,4% và sang Hàn Quốc đạt 366 triệu USD, tăng 5,8%.

Dầu thô: trong tháng lượng xuất khẩu là 925 nghìn tấn, tăng 22,2%, trị giá là 845 triệu USD, tăng 23,4% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 9-2012, lượng dầu thô xuất khẩu của cả nước đạt 7,04 triệu tấn, tăng 12,4% và kim ngạch đạt 6,31 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Dầu thô của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang Nhật Bản: 2,09 triệu tấn, tăng 77%; sang Australia hơn 1,24 triệu tấn, tăng 0,4%; sang Trung Quốc 1,08 triệu tấn, tăng 53%; sang Malaysia 0,8 triệu tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2011.

Than đá: Tính đến hết quý 3-2012, lượng xuất khẩu than đá của cả nước là 10,26 triệu tấn, giảm 19,8% với trị giá là 887 triệu USD, giảm 27,2% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong 9 tháng qua, lượng xuất khẩu than đá của Việt Nam sang các thị trường chính đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất nhập khẩu than đá của Việt Nam với 7,81 triệu tấn, giảm 21,5% và chiếm tới hơn ¾ tổng lượng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước, tiếp theo là thị trường Hàn Quốc: 932 nghìn tấn, giảm 20,4% và Nhật Bản: 833 nghìn tấn, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm trước...

Gỗ và sản phẩm gỗ: Xuất khẩu trong tháng 9 đạt 390 triệu USD, giảm 5,1% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng lên 3,38 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong đó, xuất sang Hoa Kỳ đạt 1,29 tỷ USD, tăng 28,8%; sang Trung Quốc 548 triệu USD, tăng6,6%; sang Nhật Bản 498 triệu USD, tăng 18,8% và sang EU 445 triệu USD, tăng 9,4%.

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện: Tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng năm 2012 đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Hồng Kông là đối tác chính nhập khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện của Việt Nam trong 9 tháng qua với 999 triệu USD, chiếm 92% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Một số nhóm hàng nhập khẩu chính

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng: Tính đến hết tháng 9-2012, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này vượt ngưỡng 12 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhập khẩu 6,34 tỷ USD, tăng 35% và khối các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu 5,7 tỷ USD, giảm 15%.

Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu từ các thị trường: Trung Quốc 3,83 tỷ USD, giảm 1%; Nhật Bản 2,62 tỷ USD, tăng 28,6%; Hàn Quốc 1,27 tỷ USD, tăng 38,3%; Đài Loan 663 triệu USD, giảm 0,7%; Hoa Kỳ 568 triệu USD, giảm 1,5%... so với 9 tháng năm 2011.

Xăng dầu các loại: Trong tháng 9, lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước là 757 nghìn tấn, trị giá đạt 758 triệu USD, tăng 1,6% về lượng và tăng 2,8% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 9-2012, tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước là 7,2 triệu tấn, giảm 14,1% so với cùng kỳ năm 2011 với trị giá là hơn 7 tỷ USD, giảm 8,9%.

Xăng dầu các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 9 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ: Singapore với 2,98 triệu tấn, giảm 18%; tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) 1,1 triệu tấn, giảm 0,9%; Trung Quốc: 960 nghìn tấn, tăng 0,3%; Hàn Quốc: 769 nghìn tấn, tăng 4,1%; ... so với 9 tháng năm 2011.

Nguyên vật liệu cho ngành dệt may, da giày: kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 9 đạt 976 triệu USD, giảm 1,2% so với tháng 8-2012. Tính đến hết tháng 9-2012, tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 9 tỷ USD, giảm 2,1% so với 9 tháng năm 2011; trong đó, kim ngạch nhập khẩu vải là 5,07 tỷ USD, tăng 1,3%; nguyên phụ liệu 2,28 tỷ USD, tăng 2,7%; xơ, sợi: 1,02 tỷ USD, giảm 12,4%; bông 647 triệu USD, giảm 21,2% so với 9 tháng năm 2011.

Trong 9 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu từ các thị trường: Trung Quốc 3,12 tỷ USD, tăng 5,5%; Hàn Quốc 1,6 tỷ USD, tăng 2,4%; Đài Loan 1,43 tỷ USD, giảm 7%; Nhật Bản 585 triệu USD, tăng 14,8%; Hồng Kông 417 triệu USD, giảm 7,8%; ... so với cùng kỳ năm 2011.

Ô tô nguyên chiếc: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 9-2012 là 1,98 nghìn chiếc, tăng 5,8% so với tháng trước với trị giá nhập khẩu là 62 triệu USD, tăng 32,9%. Tính đến hết tháng 9-2012, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập về là 19,8 nghìn chiếc, giảm 56% với trị giá là 448 triệu USD, giảm 47,2% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó lượng nhập khẩu xe dưới 9 chỗ đạt 9,88 nghìn chiếc, trị giá là 104 triệu USD, giảm 66% về lượng và giảm 72% về trị giá so với 9 tháng năm 2011.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc sang Việt Nam trong 9 tháng qua với 7,8 nghìn chiếc, giảm 61%. Tiếp theo là Thái Lan 3,77 nghìn chiếc, giảm 22%; Trung Quốc 3,2 nghìn chiếc, giảm 24,3%; Ấn Độ 1,08 nghìn chiếc, giảm 46,7%; ... so với cùng kỳ năm 2011.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 9 đạt gần 1,2 tỷUSD, giảm 1% so với tháng trước, nâng tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng năm 2012 lên 9,28tỷ USD, tăng 80,8% so với cùng kỳ năm 2011;

Nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc 2,3 tỷ USD, tăng 46%; Hàn Quốc 2,3 tỷ USD, tăng 81,3%; Nhật Bản 1,2 tỷ USD, tăng 55,2%; Hoa Kỳ 806 triệu USD, tăng gấp gần 3 lần; Singapore 738 triệu USD, tăng gấp 2 lần; Malaysia 402 triệu USD, tăng 28,8%; Đài Loan 383 triệu USD, tăng 55,4%;... so với cùng kỳ năm 2011.

Điện thoại các loại và linh kiện: Tính đến hết tháng 9-2012, cả nước nhập khẩu 3,45 tỷ USD, tăng 92,2% so với 9 tháng năm 2011.

Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng qua chủ yếu từ các thị trường: Trung Quốc 2,36 tỷ USD, tăng 109% và chiếm 68% kim ngạch nhập khẩu của cả nước; Hàn Quốc 872 triệu USD, tăng 69%.

Sắt thép các loại: Tính đến hết tháng 9-2012, tổng lượng nhập khẩu sắt thép của Việt Nam là 5,58 triệu tấn, tăng 3,0%, kim ngạch nhập khẩu là gần 4,49 tỷ USD, giảm 4,8%. Trong đó, lượng phôi thép nhập khẩu là 334 nghìn tấn, trị giá đạt 215 triệu USD, giảm 53% về lượng và giảm 54% về trị giá so với cùng kỳ năm 2011.

Việt Nam nhập khẩu sắt thép trong 9 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ: Trung Quốc gần 1,6 triệu tấn, tăng 28,5%; Nhật Bản 1,55 triệu tấn, tăng 10,3%; Hàn Quốc 1,1 triệu tấn, giảm 10,8%; Đài Loan 583 nghìn tấn, giảm 1,4%;... so với cùng kỳ năm 2011.

Phế liệu sắt thép: Trong 9 tháng qua, cả nước nhập khẩu hơn 1 tỷ USD phế liệu sắt thép, tăng 24,1% với lượng nhập khẩu tương ứng đạt 2,36 triệu tấn, tăng 27,5% so với 9 tháng năm 2011.

Kim loại thường khác: Tính đến hết tháng 9-2012, tổng lượng nhập khẩu kim loại thường khác của Việt Nam là 498 nghìn tấn, tăng 3,0%, kim ngạch là 1,86 tỷ USD, giảm 9,1%.

Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ: Hàn Quốc 109 nghìn tấn, tăng 8,3%; Trung Quốc 80 nghìn tấn, tăng 24,3%; Australia 60,3 nghìn tấn, giảm 1,2%; Đài Loan 56 nghìn tấn, giảm 16%;...

Phân bón các loại: Tính đến hết tháng 9-2012, lượng nhập khẩu phân bón của cả nước là 2,76 triệu tấn, trị giá là 1,19 tỷ USD, giảm 9,3% về lượng và giảm 4,6% về trị giá so với 9 tháng năm 2011.

Việt Nam nhập khẩu phân bón trong 9 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ: Trung Quốc 1,48 triệu tấn, tăng 3,6% và chiếm tỷ trọng 53,7% trong tổng lượng nhập khẩu phân bón của cả nước; Philippinese 235 nghìn tấn, giảm 8%; Bêlarút 232 nghìn tấn, giảm 19,8%; Nhật Bản 210 nghìn tấn, tăng 13,8%; ... so với cùng kỳ năm 2011.

Chất dẻo nguyên liệu: Tính đến hết tháng 9-2012, tổng lượng nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu của Việt Nam là hơn 2 triệu tấn, tăng 9,4%, kim ngạch nhập khẩu là 3,54 tỷ USD, tăng 1,8%.

Trong 9 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu từ các thị trường: Ả rập Xê út 421 nghìn tấn, tăng 21,5%; Hàn Quốc 375 nghìn tấn, tăng 19,2%; Đài Loan 285 nghìn tấn, tăng 6,2%; Thái Lan 223 nghìn tấn, tăng 11,1%;... so với cùng kỳ năm 2011.

Thức ăn gia súc và nguyên liệu: Tính đến hết tháng 9-2012, tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước là 1,74 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong 9 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu từ các thị trường: Trung Quốc 466 triệu USD, tăng 27%; Ấn Độ 208 triệu USD, giảm 46%; Hoa Kỳ 193 triệu USD, tăng 9,1%; Trung Quốc 183 triệu USD, tăng 144%; Brazil 131 triệu USD, giảm 14,5%;... so với cùng kỳ năm 2011.

(Nguồn: http://thuongmai.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=108681:nhung-mat-hang-xnk-chinh-3-quy-nam-2012&catid=98&Itemid=546– 19/10/2012)

Phong Lam ST

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article