Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Mạnh Hà nhìn nhận, thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực đi đầu thực hiện tốt công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN), đã hoàn thành việc tách quản lý doanh nghiệp khỏi chức năng quản lý nhà nước của các sở, ngành quận huyện.

Tại Hội nghị tổng kết “10 năm sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001 - 2011” tổ chức ngày 25/9/2012, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Mạnh Hà nhìn nhận, thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực đi đầu thực hiện tốt công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN), đã hoàn thành việc tách quản lý doanh nghiệp khỏi chức năng quản lý nhà nước của các sở, ngành quận huyện. Quy mô và hiệu quả của các doanh nghiệp sau khi được sắp xếp không ngừng tăng lên, phát huy được vai trò dẫn dắt thị trường.

Theo số liệu tại Hội nghị, sau 10 năm thực hiện, thành phố Hồ Chí Minh đã sắp xếp, chuyển đổi 385 doanh nghiệp, bao gồm: 195 doanh nghiệp đã cổ phần hóa, 90 doanh nghiệp đã chuyển đổi thành TNHH một thành viên, 2 doanh nghiệp thành công ty TNHH 2 thành viên, 62 doanh nghiệp thực hiện sáp nhập, 11 doanh nghiệp giải thể, 11 doanh nghiệp phá sản, 6 doanh nghiệp chuyển thành đơn vị sự nghiệp, 2 doanh nghiệp được giao cho người lao động và 6 doanh nghiệp đã được bán.

Tính đến hết năm 2011, Thành phố chỉ còn 90 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (không bao gồm Công ty Đầu tư tài chính nhà nước) hoạt động trong các lĩnh vực như nông, lâm ngư nghiệp, giao thông vận tải, công nghiệp xây dựng, dịch vụ thương mại. Mục tiêu sắp xếp, cơ cấu doanh nghiệp đã được điều chỉnh cơ bản, số lượng doanh nghiệp nhà nước giảm mạnh, chỉ còn hơn 1/4 so với năm 2001.

Đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sau sắp xếp, đổi mới, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố cũng nhìn nhận các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa đều có bước phát triển tích cực. Quy mô doanh nghiệp nhà nước được tăng lên, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và lớn. Tổng doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận là 89/90 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 98,88%. Tại thời điểm 2011 so với thời điểm năm 2001, vốn tăng 2,51% lần, doanh thu tăng gấp 4,46 lần, nộp ngân sách tăng 3,12 lần, lợi nhuận sau thuế tăng 3,92 lần, thu nhập người lao động tăng 2,81 lần, số lao động giảm 0,19 lần, số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ từ 10% giảm còn 5,9%. Nhiều doanh nghiệp đã giữ vững và phát huy các thương hiệu mạnh như Saigontourist, Ben Thanh group, Satra, Vissan, SJC, Samco, Liksin…

Theo Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố còn rất nhiều khó khăn. Quy định Luật Phá sản còn nhiều điểm chưa hợp lý, thủ tục phá sản kéo dài, do vậy trong hơn 10 năm qua doanh nghiệp thuộc diện phá sản không thực hiện được. Tương tự với những doanh nghiệp thuộc diện giải thể tới nay cũng chưa giải quyết xong do doanh nghiệp đã ngưng hoạt động lâu năm, cán bộ quản lý đã nghỉ, đơn vị quản lý là sở, ngành, quận huyện cũng qua nhiều kỳ nên không đủ hồ sơ pháp lý làm thủ tục giải thể. Một số doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả khi sáp nhập làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động của doanh nghiệp nhận sáp nhập.

Trong vấn đề cổ phần hóa, từ năm 2008 đến nay tiến độ bị chậm lại là do sự thay đổi quy định về xác định giá trị doanh nghiệp phải tính “giá trị lợi thế vị trí” đã gây khó khăn và bất cập trong việc định giá đất để đưa vào giá trị cổ phần hóa. Giá trị doanh nghiệp tăng cao nhiều lần làm tăng vốn thực có, dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp, tỷ suất lợi nhuận trong phương án cổ phần hóa giảm mạnh…

Từ nay đến năm 2015, Thành phố sẽ cổ phần hóa 31 doanh nghiệp và 37 doanh nghiệp được cổ phần hóa sau năm 2015. UBND thành phố cho biết những doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2012 - 2015 có quy mô nhỏ, vốn thấp, không phức tạp về tình hình tài chính nên thuận lợi khi cổ phần hóa.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Lê Mạnh Hà nhấn mạnh, tái cấu trúc DNNN đang là trọng tâm của chương trình tái cấu trúc nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung đánh giá thực trạng DNNN do Thành phố quản lý để triển khai các giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành chức năng. Tái cấu trúc doanh nghiệp tại Thành phố sẽ gắn với việc tập trung đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực phục vụ chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, giai đoạn 2011 - 2015.

Với những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp, Thành phố sẽ tổ chức các cuộc họp chuyên sâu để bàn về các vấn đề như bán phần vốn nhà nước ra sao, đặc biệt với những doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả nhưng đang sở hữu những mặt bằng tốt thì phải xử lý theo phương án nào để hài hòa lợi ích các bên với mục tiêu không kêu khổ, kêu khó nữa mà cần phải làm tốt hơn. Trong thời gian tới, tái cơ cấu doanh nghiệp phải đi vào thực chất, không chạy theo số lượng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tập trung đầu tư vào công nghệ mới để làm ra những sản phẩm chất lượng cao, theo đó hiệu quả doanh nghiệp sẽ được nâng lên. Đây là cơ sở để thành phố Hồ Chí Minh từng bước xây dựng đội ngũ doanh nghiệp có năng lực, có thương hiệu tầm cỡ cả nước và vươn ra khu vực./.

Bích Thủy

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article