Ngày 27 tháng 9 năm 2012, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2012, nhận định, thảo luận và quyết nghị một số vấn đề liên quan đến quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp như sau:

Ngày 27 tháng 9 năm 2012, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2012, nhận định, thảo luận và quyết nghị một số vấn đề liên quan đến quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp như sau:

-Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2012 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đúng hướng. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng cao hơn chỉ tiêu đề ra; kim ngạch xuất nhập khẩu cân bằng. Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi, tồn kho giảm dần. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, v.v… Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: nợ xấu của hệ thống ngân hàng chậm được giải quyết; nhập khẩu trang thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất giảm; sản xuất, kinh doanh phục hồi chậm; sức mua của thị trường trong nước thấp; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn nhiều v.v…

- Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm:

+ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô, phối hợp với chính sách tài khóa để giúp doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay cho sản xuất kinh doanh, nhưng không để lạm phát tăng trở lại. Trong năm 2013, khẩn trương xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém, góp phần ổn định hệ thống ngân hàng, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và người dân.

+ Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa hợp lý… Tiếp tục gia hạn thêm 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 6 năm 2012 đã được gia hạn của doanh nghiệp là các đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ. Thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh công tác xúc tiến đầu tư; tăng cường biện pháp huy động và giải ngân vốn ODA, FDI.

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ quản lý chặt chẽ các loại giá, phí ảnh hưởng hoặc làm tăng chi phí đầu vào trong sản xuất, kinh doanh.

+ Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu; tăng cường công tác thông tin, dự báo về thị trường ngoài nước, sớm phát hiện và có biện pháp ứng phó phù hợp với các rào cản kỹ thuật của các nước. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng nhập khẩu, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.

+ Các bộ, cơ quan, địa phương:

* Tăng cường tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ.

* Tiếp tục phát huy những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển; khuyến khích sản xuất đối với các lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, các hoạt động dịch vụ, du lịch có giá trị gia tăng cao.

* Rà soát, giảm các thủ tục hành chính để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ việc tiêu thụ hàng tồn kho cho các doanh nghiệp.

* Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo lĩnh vực được phân công; trước hết, đẩy mạnh tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, tập trung vào ngành nghề chính, sắp xếp lại quy mô cho phù hợp với thị trường, năng lực tài chính; đẩy mạnh cổ phần hóa; tăng cường năng lực quản trị gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo của người đứng đầu các doanh nghiệp.

Mời độc giả xem toàn văn Nghị quyết Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9/2012 tại Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012.

                                      Hồng Liên

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article