Nhãn thuốc thú y phải được thể hiện trên bao bì thương phẩm của thuốc ở  vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá.

Tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước có hoạt động sản xuất, sản xuất nhượng quyền, gia công, san chia, đóng gói lại, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu thuốc thú y phải tuân thủ cácquy định về ghi nhãn thuốc thú y tại Thông tư số 03/2009/TT-BNN ngày 14/1/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhãn thuốc thú y phải được thể hiện trên bao bì thương phẩm của thuốc ở  vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá. Nhãn thuốc thú y phải ghi đầy đủ: tên thuốc, thành phần, quy cách đóng gói, chỉ định, cách dung, chống chỉ định, dạng bào chế, số đăng ký lưu hành, số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng và cụm từ “Chỉ dùng trong thú y”. Thông tư hướng dẫn chi tiết về cách ghi nhãn. Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu thuốc thú y và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lưu thông thuốc thú y tại Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Nghị định số 89/2006/NĐ-CP nói trên, Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 6/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ và hướng dẫn tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, đăng Công báo ngày 1/2/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article