được Bộ Tài chính đưa ra tại Thông tư số 07/2009/TT-BTC ngày 15/1/2009.

được Bộ Tài chính đưa ra tại Thông tư số 07/2009/TT-BTC ngày 15/1/2009, gồm: Biểu công khai dự toán, số lượng, chủng loại, kế hoạch, hình thức mua sắm tài sản nhà nước và kết quả thực hiện; Biểu công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Biểu công khai việc cho thuê tài sản nhà nước; Biểu công khai việc điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng, thu hồi, tiêu hủy tài sản nhà nước; Biểu công khai việc quản lý, sử dụng tài sản được viện trợ, biếu, tặng, cho; Biểu báo cáo tình hình quản lý sử dụng ôtô tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức; Biểu báo cáo tình hình quản lý sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, được đăng Công báo ngày 5/2/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article