Các giải pháp đó là: giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/2/2009 đến hết ngày 31/12/2009 cho 7 nhóm hàng hóa, hoạt động kinh doanh; gia hạn 9 tháng thuế thu nhập doanh nghiệp cho một số hoạt động sản xuất; không thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu được sản xuất từ gỗ nhập khẩu cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 1/12/2008; bãi bỏ mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với gạo, phân bón xuất khẩu, quặng apatit và barite.

Theo Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, 7 nhóm hàng hóa và hoạt động kinh doanh sau được giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/2/2009 đến hết ngày 31/12/2009: than đá; hóa chất cơ bản, sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất, ôtô các loại, linh kiện ôtô, tàu, thuyền…; sản phẩm luyện, cán kéo kim loại màu, kim loại đen, kim loại quý,trừ vàng nhập khẩu; máy xử dữ liệu tự động; bốc xếp, nạo vét luồng lạch, … vận tải du lịch bằng đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy, trừ vận tải quốc tế; kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành trọn gói; in, trừ in tiền. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009 tính trên thu nhập từ các hoạt động sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất, sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng, lắp đặt, dịch vụ du lịch, kinh doanh lương thực, kinh doanh phân bón được gia hạn nộp thuế trong thời gian 9 tháng. Không thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu được sản xuất từ gỗ nhập khẩu cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 1/12/2008. Bãi bỏ Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 về mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với gạo và phân bón xuất khẩu, Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 về mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với quặng đồng thô và tinh quặng đồng, Quyết định số 129/2008/QĐ-TTg ngày 19/9/2008 về mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với quặng Apatit và quặng Barite.

Quyết định được đăng Công báo ngày 3/2/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article