Vùng biển và ven biển Việt Nam thuộc Vịnh Thái Lan bao gồm vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Vịnh Thái Lan cùng các hải đảo nằm trên đó và phần đất liền ven biển gồm 2 thành phố Cà Mau, Rạch Giá và 13 huyện thị ven biển.

được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 18/2008/QĐ-TTg ngày 3/2/2009.

Vùng biển và ven biển Việt Nam thuộc Vịnh Thái Lan bao gồm vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Vịnh Thái Lan cùng các hải đảo nằm trên đó và phần đất liền ven biển gồm 2 thành phố Cà Mau, Rạch Giá và 13 huyện thị ven biển. Theo Quy hoạch, từ nay đến năm 2010 hình thành được Hành lang kinh tê ven biển Vịnh Thái Lan và Đặc khu hành chính-kinh tế đảo Phú Quốc, xây dựng một bước cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng trong Vùng, xúc tiến thu hút đầu tư vào các vùng trọng điểm…Giai đoạn 2011-2020: tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng trong Vùng, xây dựng xong và đưa vào hoạt động những hạng mục quan trọng, phát triển Khu hành chính-kinh tế đảo Phú Quốc theo quy hoạch. Quyết định gồm 5 phần: Phạm vi của Quy hoạch; Mục tiêu phát triển; Phương hướng phát triển và tổ chức không gian kinh tế; Lộ trình thực hiện Quy hoạch; Các giải pháp thực hiện.

Quyết định được đăng Công báo ngày 9/2/2009 và có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article