Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá gồm các vi phạm quy định về điều kiện vệ sinh, an toàn  thực phẩm, giấy phép sản xuất, điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhãn hiệu sản phẩm, dán tem sản phẩm.

Ngày 22/1/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá.

Các hành vi vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá quy định tại Nghị định này gồm vi phạm quy định về điều kiện vệ sinh, an toàn  thực phẩm, giấy phép sản xuất, điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhãn hiệu sản phẩm, dán tem sản phẩm. Đối với mỗi hành vi VPHC trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu cảnh cáo hoặc phạt tiền. Và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, các nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để VPHC. Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định cụ thể tại Chương II, Chương III của Nghị định này như tiêu hủy hàng hóa, tang vật, chịu mọi chi phí liên quan đến việc tiêu hủy  tang vật vi phạm và khắc phục hậu quả. Mức phạt tiền thấp nhất là 100 ngàn đồng (đối với hành vi không niêm yết bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh rượu, chủng loại, giá các loại rượu đang có bán tại địa điểm kinh doanh của thương nhân; sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh khi không có Giấy phép sản xuất rượu thủ công – áp dụng từ ngày 1/1/2010; v.v…). Mức phạt tiền cao nhất là 100 triệu đồng (đối với hành vi nhập lậu rượu hoặc thuốc lá có giá trị đến 100 triệu đồng, không dán tem rượu sản xuất công nghiệp hoặc thuốc lá để tiêu thụ trong nước có giá trị trên 50 triệu đồng; v.v…). Chương V của Nghị định quy định về thẩm quyền và thủ tục xử phạt VPHC. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt VPHC hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền khiếu nại quyết định xử phạt VPHC theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền, cá nhân, tổ chức bị xử phạt vẫn phải thi hành quyết định xử phạt.

Nghị định được đăng Công báo ngày 5/2/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article