Ngày 9/1/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2009/NĐ-CP, quy định về việc tổ chức thực hiện , bảo đảm các chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam và của nước ngoài bay trong vùng trời Việt Nam, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.

Ngày 9/1/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2009/NĐ-CP, quy định về việc tổ chức thực hiện , bảo đảm các chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam và của nước ngoài bay trong vùng trời Việt Nam, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.

Chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam do hãng hàng không của Việt Nam hoặc do đơn vị của Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện trong, ngoài lãnh thổ Việt Nam. Chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài do hãng hàng không nước ngoài hoặc do các cơ quan, tổ chức khác của nước ngoài thực hiện bay đến, bay đi hoặc bay qua lãnh thổ Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn đối với tàu bay, tổ bay, nhân viên hàng không, quy trình quản lý và thực hiện, điều hành và các công tác bảo đảm hậu cần chuyến bay chuyên cơ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn tàu bay, tổ bay và các thành phần liên quan, nghi thức đón, tiễn, quy trình quản lý, thực hiện công tác bảo đảm cần thiết khác phục vụ chuyến bay chuyên cơ quân sự Việt Nam, quy định về công tác phối hợp hiệp đồng quản lý, bảo vệ các chuyến bay chuyên cơ hoạt động trong vùng trời Việt Nam.

Nghị định được đăng Công báo ngày 25/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article