Theo Quyết định 128/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính, các mức giá dịch vụ quy định tại Quyết định về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không số 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/3/2006 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (trừ giá phục vụ hành khách đi chuyến bay nội địa đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Theo Quyết định số 128/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính, các mức giá dịch vụ quy định tại Quyết định số 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/3/2006 về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (trừ giá phục vụ hành khách đi chuyến bay nội địa đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) được sửa đổi. Quyết định được đăng Công báo ngày 17/1/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Ngày 22/7/2009, Bộ Tài chính có Thông tư số 149/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 5 Biểu giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không ban hành kèm theo Quyết định số 136/2006/QĐ-BTC nói trên. Theo đó, hãng hàng không thực hiện các chuyến bay quốc tế đi/đến Việt Nam trong giai đoạn kinh tế khó khăn, thị trường vận tải hàng không suy giảm do các yếu tố khách quan mà Nhà nước thấy cần phải áp dụng chính sách giảm giá dịch vụ nhằm khuyến khích nhà vận chuyển tiếp tục duy trì đường bay". Thông tư này được đăng Công báo ngày 5/8/2009, có hiêu lực từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article